Търговия с орехи

Производство и търговия
с орехи и ядки

Производство

орехов склад

 Ореховите ни градини позволяват да контролираме процеса на производство от дръвчето до крайния продукт както и да подбираме най-качествените сортове и ядки.
  Производството ни в големи размери позволява да предлагаме различен асортимент както от продукти така и от пакети. Пакетирането предпазва ядките в защитена среда, предпазваща ги от влага, вредители и позволяваща дългосрочно съхранение.


чували ядки